DOI: 10.21637/GT.2012.00.08.


A tényleges társasági adóterhelés mérése és trendje az Európai Unióban

The measure and trend of effective corporate tax burden in the European Union


HAJDU Emese


Dolgozatomban a tényleges társasági adóterhelés mérésének néhány lehetséges változatát tekintem át, majd egy általam választott rendszer alapján elemzem az Európai Unió tagállamainak tényleges adót erhelését. Az összevetés lehetőséget ad arra, hogy meghatározzuk hazánk hol áll a társasági adóztatás versenyében, illetve, hogy megismerjük az egyes országokban alkalmazott adóztatási módszerek előnyeit és hátrányait és ez alapján hazánk számára is alkalmazható gyakorlatokat fogalmazzunk meg. A téma aktualitását az adja, hogy a gazdasági válság elmélyü lésével egyre nagyobb jelentősége van az adóztatási rendszer hatékony működésének. Egyre fontosabb elvárás, hogy az adóztatás a lehető legkisebb torzítást okozza a gazdaságban és ahol lehet, a piac elégtelenségeit korrigálja.

KULCSSZAVAK: társasági adóterhelés, társasági adókulcs, társasági adóztatás trendje

In my paper I would like to give on overview about some possible effective corporate tax burden measurement. After then based on my chosen system I analyze the effective tax burden of each European Union country. This comparison opens the door to define where our country stands in the competition of corporate taxation and to get to know the benefits and disadvantages of in the individual states applied methods. As a conclusion we can appoint the applicable best practices for our country. The actuality of the topic gives that with the engrossment of economic crisis it is more and more essential the effectively working taxation system. An increasingly important expectation that taxation should cause the minimum possible distortions and where appropriate, correct market failures.

KEYWORDS: company tax burden, company tax rate, company taxation trends


A tanulmány letöltése / Full text download