DOI: 10.21637/GT.2012.00.06.


Gazdasági válságból szociális válság? – Új kihívások és megoldásra váró kérdések a szociális ellátások területén

From Economic Crisis into Social Crisis? – New Challenges and Issues to be Resolved in the Field of Social Services


ZÁVECZ Szilvia


A jóléti modellek már az 1990-es évek óta jelentős nyomás alatt működnek az alacsony foglalkoztatási ráták, a demográfiai változások és (egyes országok esetében) a magas államadósságok miatt. 2008-ra a globális válsággá teljesedő pénzügyi válság csak tovább fokozta a jóléti államokra nehezedő terheket, mivel a gazdaság stabilizálásának legfőbb eszköze az állami kiadás szerkezetének felülvizsgálata lett, amely egyaránt érintette a szociális szolgáltatásokra fordított állami költségeket. Ez azonban magában hordozta a lakosság elszegényedésének komoly veszélyét.
A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a magyar jövedelemegyenlőtlenségek természetét és rávilágítson a gazdasági válság által leginkább veszélyeztetett társadalmi rétegekre, majd a különböző egyenlőtlenségi tényezőket célzó szociális szubvenciók elemzését követően, ezek alapján a szociálpolitikában megvalósítható korrekciókra tegyen javaslatot. A redisztribúciós eszközök elemzését a legfrissebb, a Pénzügyminisztérium által is használt TÁRSZIM 2008-as mikroszimulációs modellel végeztem. A szociális rendszer reorganizációja nélkülözhetetlenné vált, a fenntarthatóságát csak a szolgáltatásokat finanszírozók számának növelésével, a célzottság és a hatásosság erősítésével tudom elképzelni.

KULCSSZAVAK: társadalmi jólét, munkanélküliség, szimulálás, gazdasági válság

Of the 1990, the welfare models have been under considerable pressure because of to operate with low employment rates, demographic changes, and (in some countries) the high public debt. For 2008, financial crisis which later became the economic crisis, increased the burden of the welfare state as stabilization of the economy as the main solving the structure of public expenditure review was that both were affected by the state social services cost. These amounts, however, includes a serious risk of impoverishment of the population.
The main objective of my research was to shed light on the nature of the Hungarian income inequalities, and find the social crisis on the most vulnerable sectors of society. Then analysed some social subventions regarding these inequities, and to suggest corrections regarding social beneficial policies. During my research, the redistributive instruments analyze with the TÁRSZIM 2008 micro simulation model (the same that is used by the Ministry of Finance). Reorganization of our social systems will be unavoidable and its sustainability can be assured only by the increasing number of payers and the increase of efficiency and objectivity.

KEYWORDS: social welfare, unemployment, simulation, economic crisis


A tanulmány letöltése / Full text download