DOI: 10.21637/GT.2012.00.05.


A dolgozó szegények jellemzői az egyéni jövedelmek alapján

Characteristics of working poor in Hungary using individual measures of poverty


BRUDER Emese – OBÁDOVICS Csilla


Általánosan elfogadott tény, hogy ha valaki foglalkoztatásban van, az nagymértékben csökkenti a szegénység kockázatát. Az Eurofound (2010) által publikált kutatásban azonban kimutatták, hogy az Európai Unióban 2007-ben a munkavállaló népesség 8%-a a dolgozó szegények kategóriájába esett abban az értelemben, hogy háztartásának egy főre jutó jövedelme a nemzetre jellemző mediánérték 60%-a alá esik. Az Európai Unió 2003-ban vezette be új hivatalos mérőszámát, amely a dolgozó szegénység helyzetét hivatott mérni. Ezt a módszertant sokan kritizálták és kritizálják, ezért elemzésünkben egy új módszertani megközelítésre teszünk kísérletet, mely segítségével feltérképezzük Magyarország dolgozóinak elszegényedési kockázatát, a magas elszegényedési kockázattal rendelkezők számát, helyzetét, és nem utol só sorban választ keresünk arra is, hogy vajon milyen közös tulajdonságokban osztoznak az ehhez a társadalmi csoporthoz tartozók. A dolgozó szegények közös tulajdonságainak feltérképezését ahhoz hívjuk segítségül, hogy kiderítsük, mely jövedelmi, háztartási, társadalmi, munkaerő piaci jellemzőik sodorták őket a dolgozó szegények sorába.

KULCSSZAVAK: dolgozó szegények, szegénységmérés

It is said, that having a job greatly reduces the risk of being poor. However, Eurofound (2010) showed, that 8% of the employed population was at risk of poverty in 2007 within the European Union, in a sense that disposing a per capita household income below 60% of the national median. The European Union introduced a new indicator for measuring the extent of working poor in 2003. This methodology have been analyzed and criticized ever since. In our analysis, we introduce a new methodology with which we map the risk of being poor within the employed population in Hungary, their extent, their social situation etc. Last but not least, we are looking at typical characteristics the working poor share. The common characteristics of the working poor population let us draw the inference of their economic, household, social and labor market characteristics, which drifted them to the group of working poor.

KEYWORDS: working poor, measuring poverty


A tanulmány letöltése / Full text download