DOI: 10.21637/GT.2012.00.03.


Az Incoterms 2010 és kapcsolódó kockázatkezelési stratégiák

The Incoterms 2010 and Risk Management Strategies


HERCZEG László


Az Incoterms 2010 szabályok keretfeltételeket biztosítanak a nemzetközi kereskedelemben résztvevő szerződő feleknek. Azonban kockázatok így is jelentkezhetnek, melyeket fel kell ismerni, és megfelelően kezelni szükséges. A tanulmányban vevői és szállítói oldalról egyaránt vizsgálom, milyen rizikók jelenthetnek problémát az egyes szabályozások választásakor. Az elemzés az Incoterms 2010 és Incoterms 2000 közötti különbségekre koncentrál. A rendelkezés választás és váltás kockázatainak felvázolása révén egyfajta betekintést adok a nemzetközi kereskedelem szerződéses gyakorlatába. A cél nem egy átfogó kép kialakítása, csak általános megállapítások és ajánlások rövid összefoglalása. Felhívom a figyelmet a közös előnyökre, illetve az érdekellentétekre is. Érdemes törekedni a világos szabályozás adta viszonylagos kockázatmentesség kihasználása, a feltételrendszerben rejlő lehetőségek szem előtt tartása mellett. Rámutatok, hogy az Incoterms 2010 alkalmazásával együtt járó kötöttségek mentén is van létjogosultsága a tudatos kockázatmenedzsmentnek. Ez a kapcsolódási pont lehet sok esetben a siker kulcsa a nemzetközi kereskedelemben.

KULCSSZAVAK: Incoterms 2010, kockázatmenedzsment, szállítási kockázatok, nemzetközi kereskedelem

The Incoterms 2010 clauses give clear rules for an international commercial contract. However, there are some risks, which should be identified and managed by the sales contracts. In this study, I analyze from both sides, the side of sellers and the side of buyers, the terms and the risks regarding each clauses. I compare the Incoterms 2010 and Incoterms 2000 clauses and offer methods, how can be the change between the rules efficiently managed. The risks should not be explained by an extended description, my target is a summary of general offers and advices for a sales contract. I try to find the main common advantages but also the oppositions between seller and buyer. The international commercial rules offer the legal background and premises, but also offer individual handling opportunities and contractual solutions. I analyze the clause choice and clause change in the practice. The Incoterms 2010 means straight rules but it is not in conflict with targeted risk management. This connection area of Incoterms 2010 conditions and risk management can be sometimes a plus organizational competence and so a competitive edge for the companies.

KEYWORDS: Incoterms 2010, risk management, delivery risks, international trade


A tanulmány letöltése / Full text download