DOI: 10.21637/GT.2012.00.02.


A magyarországi részvénykockázati prémium becslése különféle eljárásokkal

The estimation of the Hungarian equity risk premium with different methods


KONECSNY Jenő – HAVAY Dóra


A különféle befektetési eszközök reális értékének meghatározásához nélkülözhetetlen lépés a részvénykockázati prémium vagy díj minél pontosabb becslése. A helyes prémium használatának jelentőségét az adja, hogy annak mértéke komoly hatással van az egyes eszközökhöz kapcsolódó pénzáramlások diszkontálásához szükséges tőkeköltség szintjére és így a befektetésektől elvárt hozamok nagyságára is. A különböző kockázathozam-modellekben részvénykockázati prémium alatt általában a teoretikus értelemben vett piaci portfolió hozama és a kockázatmentes hozam közötti különbséget értik, mely a rendelkezésére álló különféle eljárásokkal többféleképpen is becsülhető. Az egyik legelterjedtebb technika a historikus adatok felhasználásán alapszik, mely mögött az a feltételezés áll, hogy a jövőben várható prémium nagysága jól közelíthető a múltban mért kockázati felárakkal. Előrejelzésekhez ugyanakkor jobban alkalmazható az ún. visszaszámított részvénykockázati prémium, mely sokkal inkább a jövőre vonatkozó feltételezésekre támaszkodik. A tanulmány a magyarországi részvénykockázati prémium becslésére tesz kísérletet különféle eljárások révén, választ keresve arra is, hogy a közelmúltban lezajlott gazdasági válság milyen hatást gyakorolt a prémiumok szintjére.

KULCSSZAVAK: piaci portfólió, kockázatmentes hozam, historikus prémium, visszaszámított részvénykockázati prémium

When determining the fair value of different investment assets it is a crucial step to make a correct estimation of the equity risk premium. The importance of using an accurate premium is that it has a significant effect on the cost of capital, just as on the level of the expected return, which are necessary input parameters when discounting an asset’s cash flow. Generally, concerning the different risk-return models the equity risk premium, which can be measured with various estimation methods, is known as the difference between the return of a theoretical market portfolio and the risk-free rate. A most common technique is based on historical data assuming that the expected future risk premium can be valued reliably with premiums measured in the past. Considering a long term forecast it is much more appropriate to use the so-called implied equity risk premium which mostly relies on the assumptions made for the future. The paper attempts to estimate the Hungarian equity risk premium with various approaches and tries to demonstrate some facts about the recent economic downturn’s effects on the level of premiums.

KEYWORDS: market portfolio, risk-free rate, historical premium, implied equity risk premium


A tanulmány letöltése / Full text download