DOI: 10.21637/GT.2011.3-4.09.


A pénzbeli családtámogatás főbb formái Magyarországon

Family Aid, Work & Family, Main Forms of Family Cash Benefits in Hungary


RESPERGER Richárd


A tanulmány a hazai családtámogatás rendszerét, a családok állami támogatását vizsgálja, a pénzbeli ellátás főbb formáit kívánja bemutatni és összefoglalni. A téma aktualitását tekintve elmondható, hogy egy mindig is középpontban álló kérdéssel foglalkozik, annál inkább is, mivel a családnak, mint a társadalom alapvető egységének sokoldalú segítése, a családi élet biztonságának és a gyermekvállalás feltételeinek javítása az állam egyik legfontosabb feladata közé tartozik napjainkban is. Miközben a világot a túlnépesedés fenyegeti, addig 1981-től kezdően hazánkban a népesség fogyása figyelhető meg. Magyarország a legkedvezőtlenebb demográfiai adottságú európai országok közé tartozik. A népességfogyással párhuzamosan az elöregedés is megfigyelhető, mindkettő nagy kihívást jelent a társadalom számára. Hosszabb távon a jövő fiatal nemzedékére is tekintettel kell lennünk, s ez nem csak társadalmi, politikai, hanem gazdasági érdek is.

KULCSSZAVAK: családtámogatás, gyermekvállalás, demográfiai folyamatok, pénzbeli támogatási formák

Family support system is analysed by this study. The author wants to present and summarize the main forms of subsidies in Hungary. The paper deals with a very current issue of our days. Family is the fundamental unit of society, so governments need to do more to help them. The improvement of the safety of family life and the conditions of having children is a very important task of the state today. The world is threatened by overpopulation, until the population decline can be observed in Hungary since 1981. Our country is one of the European countries with the least favourable demographic conditions. The population decline and aging can be observed simultaneously, both a major challenge for society. In the longer term, the young generations need to be considered, and it’s not just social, political but also economic interests.

KEYWORDS: family aid, fertility, demographic processes, family cash benefits


A tanulmány letöltése / Full text download