DOI: 10.21637/GT.2011.3-4.08.


Gazdaság-matematikai modellkísérlet a klaszter fenntarthatóság vizsgálatára

Economic-mathematical Model for the Examination of Clusters’ Sustainability


LUKÁCS Amarilla


Ahhoz, hogy egy klaszterkezdeményezés létrejöhessen és hosszú távon működőképes lehessen, a legfontosabb tényező az együttműködő vállalkozások által alkotott „kritikus tömeg” elérése. Ekkor alakul ki ugyanis az az öngerjesztő folyamat, amely a térségbe vonzza a többi produktív céget, valamint a működésüket elősegítő infrastrukturális és egyéb háttérintézményeket. Így láthatóvá válnak azok a földrajzi közelségben rejlő előnyök és pozitív lokális extern hatások, amelyek a kooperáció révén válnak kiaknázhatóvá, és amelyek elősegítik a vállalati és régiószintű versenyképesség javulását. A kooperáló gazdasági szereplők számát tekintve azonban létezik egy felső korlát, amely a hatékonyság határát jelenti, hiszen az ennél magasabb taglétszám feszültségeket gerjeszt, csökkenti a kommunikáció és a közös projektek megvalósításának eredményességét, és a „mi”-ben gondolkodást. Ez konfliktusokat szül és a növekvő passzivitás, valamint a „potyautasok” számának emelkedése irányába tereli a klaszter működését. A „kritikus tömeg” és a hatékonyságot még éppen garantáló maximális tagi bázis között alakul ki az optimálisnak vélt klaszter méret, amely a sikeres együttműködés kulcsa. Ennek a meghatározása felveti a finanszírozás kérdését, mivel megfelelő nagyságú és összetételű tagi bázisra van szükség a szerveződés hosszú távú működtetéséhez és a feltétlenül szükséges bevételek előteremtéséhez, amelyek hiányában a klaszterek fenntartása és állami támogatása indokolatlanná válik, a klaszterek önfenntartó képessége megkérdőjeleződik.
Jelen tanulmányban egy olyan modell-kísérletet mutatok be, amely alkalmas lehet a klaszterek optimális tagi összetételének meghatározására adott finanszírozási feltételek mellett, illetve képes meghatározni egy adott tagi bázissal rendelkező klaszter hosszú távú fennmaradását elősegítő finanszírozási szerkezet összetételét.

KULCSSZAVAK: klaszter modell, fenntarthatóság, finanszírozás, optimális tagi összetétel

Economic, political, and social tendencies have brought new players into the picture. Alliances, business networks, and a special type of cooperation called “cluster” now play a more and more important role in the development of countries’ economies and in the enhancement of regions’ and local companies’ competitiveness. The most efficient of these are clusters, which consist of profit oriented, competitive companies, academic institutions, and civil establishments trying to collaborate toward a common goal by taking advantages of geographical proximity and the coordination of capacities. The most essential condition for the establishment of a cluster is that a certain number of enterprises take part in the collaboration. This number can be defined as “critical mass,” because it generates processes that attract other institutions to the region to utilize the possibilities of spatial concentration and to take advantage of positive local conditions. The specific quantity of institutions in “critical mass” is related to the financial requirements of the given cluster. Reciprocal access to the organizations’ incomes is necessary to long-term operation, and this can be difficult without the right number and combination of members. I have created an economic-mathematical model suitable for examination of network sustainability, considering financial circumstances and shareholder base.

KEYWORDS: simulation, clusters, competitiveness, business networks


A tanulmány letöltése / Full text download