DOI: 10.21637/GT.2011.3-4.07.


Az európai országok sportfogyasztásának és életminőségének összefüggései

Sport Expenditures and Quality of Life in Europe


PAÁR Dávid


A fizikailag aktív életmód – melynek szerves eleme a sportolás – alapvetően meghatározza az egyén jó egészségi állapotát. Az életszínvonal és a társadalmi egyenlőtlenségek szintén jelentősen befolyásolják egy adott ország lakosságának egészségi állapotát. A tanulmány célja megvizsgálni, hogy vajon Európa országai körében a lakosság egészségi állapota, életszínvonala és a sportra fordított lakossági kiadások mértéke jelez-e valamilyen összefüggést. A kutatás során kiderült, hogy a vizsgált országok homogén csoportokba rendezve jól elkülöníthetők bizonyos határvonalak mentén, elválnak egymástól a különböző történelmi múlttal rendelkező országok, nagy hasonlóságot mutatnak egymással a skandináv országok, a nyugat-európai jóléti államok illetve a volt szocialista tömb országai. A kutatás alapján kijelenthető, hogy azokban az országokban, ahol többet költenek sportra, rendszerint magasabb az életszínvonal, kisebb a jövedelemegyenlőtlenség és a lakosság várható élettartama is hosszabb.

KULCSSZAVAK: sportfogyasztás, lakossági sportkiadások, jövedelmi egyenlőtlenség, várható élettartam, klaszterelemzés

Good state of health is basicly determined by physically active lifestyle – including sports too. The level of living standards and social inequalities influence the state of health of citizens in a country too. The aim of the paper is to analyse the possible relationship between health status, level of living standards and expenditures on sport in Europe’s countries. After the research we can find, that the analized countries can be separated into different homogen groups along certain borderlines. Countries with different historical past separate from each other, the Scandinavian countries, the Western European welfare states and the previous socialist states show great similarities with each other. After the paper we can declare, that the citizens of countries with more sport expenditures have a higher level of living standards, lower income inequality and a higher life expectancy.

KEYWORDS: sport consumption, population’s expenditures on sport, income inequaltiy, life expectancy, clustering


A tanulmány letöltése / Full text download