DOI: 10.21637/GT.2011.3-4.06.


A LEADER program szerepe az agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő kistérségekben

LEADER Programme in the Hungarian Micro Regions with Agrarian Employment Crisis


RITTER Krisztián – KASSAI Zsuzsanna


A globális gazdasági folyamatok és a mezőgazdaság foglalkoztatási szerepének csökkenése súlyos problémákat okoztak az elmúlt évtizedekben Magyarországon is. Írásunk elsődleges célja, hogy röviden feltérképezze a 2007 és 2013 között futó LEADER program által nyújtott lehetőségeket azokban a hátrányos helyzetű kistérségekben, amelyek a korábbi vizsgálataink alapján a legtöbbet szenvedtek a mezőgazdasági foglalkoztatás csökkenése miatt.
Fő szempontként a LEADER elveken alapuló Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák gyakorlati végrehajtását értékeltük. Megvizsgáltuk, hogy a helyi problémákra milyen válaszokat, megoldásokat tud kínálni a program, és melyek azok a területek, ahol változtatások szükségesek.

KULCSSZAVAK: mezőgazdasági munkanélküliség, endogén fejlesztés, LEADER program

In the last decades global economic processes and decreasing agricultural employment have caused serious problems in Hungary as well. The main objective of this paper is to define the possibilities of the LEADER program 2007-2013 in those disadvantaged micro-regions that according to our previous research has suffered most from the decrease of employment in agriculture.
We have evaluated the implementation of LEADER-type Local Rural Development Strategies. We have examined how these local strategies try to redress local problems, and what are those areas where some changes are necessary to be carried out.

KEYWORDS: agricultural unemployment, endogenous development, LEADER programme


A tanulmány letöltése / Full text download