DOI: 10.21637/GT.2011.3-4.05.


A LEADER program és az alulról építkező vidékfejlesztés néhány tapasztalata Magyarországon

LEADER Programme and the bottom up Rural Development: the Hungarian Case


KOVÁCS Dezső – PÓLA Péter – FINTA István


Tanulmányunk a LEADER program magyarországi megvalósulását elemzi. Értékelésünk középpontjában az az állítás és annak igazolása szerepel, hogy a LEADER programra az alulról építkező elvek ellenére olyan bürokratikus szabályrendszer és programmenedzselés épült, amely mára megkérdőjelezi azt a filozófiát, amelynek a LEADER valaha a népszerűségét köszönhette.

KULCSSZAVAK: LEADER program, bürokratikus logika, alulról építkezés

The study analyses the implementation of the LEADER programme in Hungary. In the focus of our evaluation is the claim and justification, that inspite of the bottom up principles of LEADER, such buerocratic rules and programme management has been built on it which now calls into question the original philosophy of which the LEADER owed its popularity.

KEYWORDS: LEADER programme, buerocratic logic, bottom up approach


A tanulmány letöltése / Full text download