DOI: 10.21637/GT.2011.3-4.01.


A tudomány és a főbb globális problémák a tudásalapú gazdaság felé vezető úton

Science and The Global Problems On The Way To Knowledge-based Economy


SIMAI Mihály


Új felfedezések, technikai és társadalmi innovációk, a természet és a társadalom mélyebb megismerése és jobb megértése lényeges tényezői voltak azoknak a változásoknak, amelyek a XX. századot formálták. A tudomány szerepe még fontosabb lesz a XXI. században, amelyet átmenetnek tekintenek a tudás alapú társadalomba. Az előadás nyomán átdolgozott és bővített tanulmány arra keres választ, hogy a változások hatása, az új kockázati tényezők és a képességek ezek menedzsmentjére hogyan változnak? Megvilágítja, hogy milyen szerepet játszik a tudomány néhány döntő fontosságú globális kihívás kezelésében, hogyan változnak a társadalmak technológiai alapjai a hatalmi struktúra, a béke és a háborúk témái, a kölcsönhatások az emberek és az ökológiai rendszer között és az emberek létfeltételei? Áttekinti Magyarország főbb problémáit és lehetőségei a tudásalapú társadalom felé vezető úton.

KULCSSZAVAK: tudásalapú társadalmak, globális kihívások, tudomány, Magyarország

New discoveries, technological and social innovations, the better understanding of nature and society had been very important factors in those changes which shaped the 20th century. The role of science will be even more important in the 21st century, which is considered as the era of transition into knowledge based society. The study, is a revised and expanded version of the lecture is a search for answers to such questions as the role of science in the management of some important global challenges and changes in our world: the evolving global power structure, the issues of War and peace, the interactions between human beings and the ecological system, the technological foundations. The paper is focusing on the implications of those changes for the different societies and the new factors of risks and capabilities of their management. It is also discussing the problems and possibilities of Hungary on the road toward the knowledge based society.

KEYWORDS: knowledge based society, science, global challenges, Hungary


A tanulmány letöltése / Full text download