DOI: 10.21637/GT.2011.2.07.


A 2004–2010 közötti gazdaság- és regionális fejlesztő operatív programok összehasonlító kistérségi vizsgálata

Comparative Analysis of Hungarian Micro Regional Development Programs between 2004–2010


GODA Pál – KASSAI Zsuzsanna


Kutatásunk során olyan fejlesztési programokat elemeztünk, amelyek elsődleges célja a területi egyenlőtlenségek mérséklése és a területi versenyképesség javítása, ezért a gazdaság- és a regionálisfejlesztő operatív programokat vizsgáltuk. Összesen 10 programot tanulmányoztunk: a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.) Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának (GVOP) és a Regionális Fejlesztés Operatív Programjának, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztés Operatív Programjának (GOP) és a hét regionális operatív programjának (DAOP, DDOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP, KMOP, NYDOP) adatait. Kutatásunk azt a feltételezést próbálja bizonyítani, hogy összefüggés van a kistérség típusok, valamint az elnyert támogatások között. A kutatás másik kérdése, hogy a területi kiegyenlítődést szolgáló operatív programok a gyakorlatban is ez alatt az égisz alatt hasznosultak-e.

KULCSSZAVAK: operatív programok, területi egyenlőtlenség, endogén források, humán tőke, források területi koncentrációja

We have analyzed operational programs of micro-regions which objectives were to reduce the territorial inequalities and to improve territorial competitiveness. Ten programs have been studied: inside the National Development Plan (NDP I.) the Economic Competitiveness Operational Program (ECOP) and the Regional Development Operational Program (RDOP); and inside the New Hungary Development Plan (NHDP) the Economic Development Program (EDOP) and the 7 Regional Development Programs (SGPOP, STOP, NGPOP, NHOP, CTOP, CHOP, WPOP). The first hypothesis of our research is to prove that there is strong relation between the types of micro regions (LAU I.) and the allocation of the financial subsidies. In addition we have examined whether we can prove in practice that the economic and regional development operational programs really reduce the territorial inequalities.

KEYWORDS: Operational Programs, territorial inequalities, endogenous resources, human capital, territorial concentration of subsidies


A tanulmány letöltése / Full text download