DOI: 10.21637/GT.2011.2.06.


A vidéki Magyarország területi egyenlőtlenségei különböző nézőpontokból

Territorial Inequalities in Rural Hungary Based on Unemployment, Human development, Poverty and Income inequalities


OBÁDOVICS Csilla – BRUDER Emese


A rendszerváltást követően a gazdasági, társadalmi egyenlőtlenségek jelentősen felerősödtek. A vidék és a város egyenlőtlenségei éppúgy, mint más regionális különbségek léteztek már korábban is, de a mesterségesen alacsony szinten tartott gazdasági, társadalmi kiegyenlítő politika megpróbálta kontrollálni azokat, többnyire sikertelenül. A különbségek megmutatkoztak a humán erőforrások fejlettségében éppúgy, mint a gazdasági potenciálok jelenlétében.
A politikai változások után a vidéki térségeket szignifikáns infrastrukturális és gazdasági fejlettségben megmutatkozó hátrányok jellemzik. A jövedelmi különbségek a városok és községek között jelentősen felerősödtek. A vidéki lakosság az átalakulás igazi vesztese: alacsonyabb jövedelem, nagyobb munkanélküliség, a szolgáltatások és az infrastrukturális ellátás hiányai jellemzik a vidéki térségek jelentős részét. Munkánk ezeket a hátrányokat elemzi.

KULCSSZAVAK: területi egyenlőtlenség, jövedelem egyenlőtlenség, vidéki térség, munkanélküliség, emberi erőforrás fejlettség

The economic and social inequalities became more visible and significant in the post-socialist Hungary. Rural and urban inequalities, as well as other regional differences existed during socialism too, but economic and social welfare policies tried to control them in different ways. After the political changes rural regions with advantageous conditions produced significant infrastructural and economic development, others showed lower level of development. The income inequalities between towns and villages showed significant increases. Rural people are losers on average: they experience less income, higher level of unemployment, and a lack of services and infrastructure. We analyze these disadvantages.

KEYWORDS: territorial inequalities, income inequalities, rural regions, unemployment, human development


A tanulmány letöltése / Full text download