DOI: 10.21637/GT.2011.2.05.


Regionális egyenlőtlenségek a visegrádi ország-csoportban

Regional Inequalities in „Visegrád” countries


LAMPERTNÉ AKÓCSI Ildikó – TÓTH Tamás


A gazdasági felzárkózás ismert összefüggéseivel foglalkozó Williamson-hipotézis szerint a fejlettebb régiók gyorsabban gyarapodnak, mint az elmaradottak, mert fejlettebb erőforrásaik jobban és gyorsabban hasznosulnak. Megfelelő intézkedésekhiányában annyira megnő a szakadék a fejlett és elmaradott területek között, hogy az éppen a felzárkózást veszélyezteti, mert a leszakadó területek eltartása egyre több forrást vesz el a fejlődéstől. Az Európai Unió éppen ezekkel a kihívásokkal került szembe 2004-es és 2007-es bővülésével. Az Unió Strukturális politikájának fő célja a regionális versenyképesség támogatása a lemaradó, gazdasági nehézségekkel küzdő területeken. A csatlakozott közép-kelet európai országok éppen ilyen területek, az Unió átlagához viszonyított alacsony egy főre jutó GDPvel és magas munkanélküliséggel. Ebből következően a Strukturális Alap támogatásaira is jogosultakká váltak. Kutatásunkban a 2004-ben csatlakozott visegrádi ország-csoport régióinak területi egyenlőtlenségeit vizsgáltuk 1995-től 2007-ig. A kiinduló hipotézisünk szerint összefüggés áll fenn a régiók gazdasági fejlettsége és a belső regionális egyenlőtlenségük nagysága között, vagyis a kutatási területünkre is igazolható a Williamson-hipotézis. A területi különbségek mérésére két indexet, a Hoover-indexet és a logaritmikus súlyozott relatív szórás (LSRSZ) mutatóját használjuk. Hipotézisünk szerint a vizsgált régiók területi differenciáltsága és fejlettsége között a Williamsongörbének megfelelő összefüggés áll fenn, vagyis a magasabb GDP-jű régiókban kisebbek, míg az alacsonyabb hazai terméket előállító régiókban nagyobbak a belső egyenlőtlenségek. Végül a fenti hipotézis igazolására vizsgálatunkat kiterjesztettük az Európai Unió 27 tagállamának összes régiójára.

KULCSSZAVAK: területi különbségek, Európai Unió, Williamson-hipotézis, Hoover-index, logaritmikus súlyozott relatív szórás

According to Williamson-hypothesis that is dealing with the well-known correlations of economical catching up, the developed regions grow faster than the less developed ones, because their developed resources are utilized in a better and faster way. Without appropriate ordinations the gap will get so much bigger that it will risk the catching up, because the maintenance of the breaking off territories will take more sources from the development. The European Union faced these challenges at the expansion of the union in 2004 and 2007. The main goal of the Union’s Structural policy is the support of the regional competitiveness of the lagging territories with economic difficulties. The joined East-Central European countries are those kind of above mentioned territories, with a low GDP per capita and a high unemployment rate correlated to the Union’s average. Because of this, they are entitled to get support from the Structural Fund. In our research, we examined the territorial disparities of the countries of Visegrád, joined in 2004, between 1995 and 2007. According to our initial hypothesis, there is a connection between the regions’ economic development and the size of inner regional disparities, so the Williamson-hypothesis can be verified to our research area. We use two indexes for the measurement of the territorial differences: the Hoover-index and the weighted logarithmic standard deviations (WLSD). In the first part of our research, we examine the conformation of the territorial disparities of the whole country group, and later the countries of Visegrád separately. The second part of the research is dealing with the exploration of the connection between the GDP per capita and the disparity index of the regions involved in the research. According to our hypothesis, there is a correlation between the regions’ differentiation and development, appropriate to the Williamson-curve. So in the regions with higher GDP per capita the inner disparities are smaller, than in the regions with lower DP per capita. Finally, for the verification of the above mentioned hypothesis, we expanded our research to all regions of the European Union.

KEYWORDS: territorial disparities, Williamson-hypothesis, Hoover-index, weighted logarithmic standard deviation


A tanulmány letöltése / Full text download