DOI: 10.21637/GT.2011.2.04.


Mégis szükség van gazdaságszervezőállamra?

Do We, After All, Need a State – Driven Economy?


FARKAS Péter


A cikk bemutatja 2. Világháború utáni államkapitalista korszak sajátosságait és a hozzá kapcsolódó elméleti irányok fő jellemzőit. Elemzi a neoliberális korszak okait, lényegi kudarcait, a 2000-es évek nagy válságához vezető folyamatokat. Bizonyítja, hogy az állam szerepe ebben a szakaszban sem gyengült lényegesen, inkább a funkciói változtak. A szerző szerint az állam szerepe öt területen nyer jelentőséget és egyben módosul korunk kapitalizmusában: (a) a piaci folyamatok „externáliáinak”, külső környezeti hatásainak kezelésében; (b) a társadalmi működési rend védelmében, a társadalmi „egyensúly” érvényesítésben; (c) a nemzetközi gazdasági versenyfeltételek biztosításában; (d) a piaci kudarcok hatásainak kivédésében; (e) az infrastruktúra fejlesztésében és a közszolgáltatások fenntartásában. Bemutatásra kerülnek az elmúlt húsz év „állampárti” szellemi irányzatai. Végül a jövő lehetséges modelljeiről esik szó.

KULCSSZAVAK: állam, neoliberalizmus, válság

The article presents the characteristics of the state capitalist era subsequent to World War II and the main features of the relating theoretical trends. It gives an analysis of the reasons and essential failures of the neo-liberal era and of the processes leading to the great crisis of the 2000s. It demonstrates that the role of the state did not considerably weaken in these years, only its functions changed. According to the author, state contribution gains importance and at the same time is modified in today’s capitalism in five fields: (a) the management of the ’externalities’, the external environmental impacts of market processes, (b) the defense of the order of social operation and the vindication of social ’balance’; (c) providing the conditions of international economic competition; (d) preventing the impacts of market failures; (e) and infrastructural development and the maintenance of public services. The ’state party’ theoretical trends of the latest two decades are also presented, and finally the potential models of the future are discussed.

KEYWORDS: state, neo-liberalism, crisis


A tanulmány letöltése / Full text download