DOI: 10.21637/GT.2011.2.02.


A 2008/2009-es gazdasági válsághoz vezetőút Ukrajnában

The Ukrainian Way to the 2008/2009 Economic Crisis


HIDI Ágnes


A tanulmány a 2008/2009-es ukrán gazdasági válság kialakulásának okait kutatja. Miért érintette Ukrajnát mélyebben a világgazdasági válság, mint a legtöbb feltörekvő gazdaságot? A válasz a strukturális hiányosságokban rejlik: az exportorientált ukrán gazdaság nem kellőképpen diverzifikált, importfüggősége folytán rendkívül sebezhető, nagymértékű eladósodottsággal küzd, folyó fizetési mérleg hiánya fenntarthatatlannak bizonyult. A strukturális hiányosságokat tovább súlyosbította a belpolitikai helyzet kiszámíthatatlansága, az országba vetett bizalom alacsony szintje. Az összeomlástól a Nemzetközi Valutaalap gyorskölcsöne mentette meg 2008 novemberében, a szükséges reformok váratnak magukra.

KULCSSZAVAK: Ukrajna, gazdasági válság, export-vezérelt növekedés, hitelezés

The study of the 2008/2009-02 Ukrainian economic crisis reasons for their formation. Why affected Ukraine deeper into the world economic crisis, such as the other developing economies? The response to the structural problems of economy: the export-oriented Ukrainian economy is not sufficiently diversified, by reason of import dependence very vulnerable, large-scale indebtedness contend, current balance of payments absence has proved to be unsustainable. The structural deficiencies have been further aggravated the political situation, the unstable political situation and low level confidence. The order of the International Monetary Fund saved Ukraine in November 2008, but the necessary reforms are late.

KEYWORDS: Ukraine, economic crisis, export oriented economy, unstable political situation


A tanulmány letöltése / Full text download