DOI: 10.21637/GT.2011.1.08.


A nonprofit szektor humán- és pénzügyi erőforrásokkal való ellátottságának jellemzői

Features of the nonprofit sector’s human- and finance fundraising in our days


JUHÁSZ Zita


A nonprofit szektor erősen differenciált. A szektorról leggyakrabban összefoglalóan jelennek meg statisztikai adatok. Így a merőben eltérő helyzetű és finanszírozási igénnyel/feltételekkel rendelkező szervezetek jellemzőit a statisztikai adatok teljesen elfedik. Az elméletek elsősorban a klasszikus civil szervezetekre vannak kalibrálva. Magyarországon gyakran éppen ezek azok, amelyek csekély mértékű forrásokért is küszködnek napjainkban. A bevételi szerkezet alaposabb, szervezeti típusonként történő megvizsgálása tehát sok tanulsággal szolgál. A harmadik szektort tekintve a foglalkoztatás terén való elmaradásunk az Európai Unió fejlettebb országaihoz – és azoknak is az Egyesült Államokhoz – jelentős. Szakértők egybehangzó véleménye alapján a foglalkoztatási arány növekedése a szektorban borítékolható. Fontos a pályázatok szerepe is, amelyek célja elsősorban a közszférából elbocsátott dolgozók számára a nonprofit szférában való munkahelyteremtés. A másik terület a munkaerő piaci feladatokat ellátó nonprofit szervezetek által végzett tevékenység. Ezek a szervezetek és programjaik – a foglalkoztatási projektek és munkaerő piaci programok megvalósításában – számos kézzelfogható eredménnyel jártak.

KULCSSZAVAK: nonprofit szektor, humán erőforrás, pénzügyi erőforrás, forrásteremtés

The nonprofit sector is very various. We often find this sector’s data in statistics all in one and we could meet several opinions in connection with this question. In this wise, these data completely hide the features of these organizations with different conditions and financial requirements. The theories give starting points how the financing and fundraise should operate in this sector, but these are mainly calibrated for the classical civil organizations. In our days the civil organizations in Hungary really have to grapple for only slight funds. Consequently, the analysis of revenue’s structure in organizations could be edifying and if we know the financial process in detail, it should be worthwhile to examine the geographical differences of nonprofit’s structure. Our arrears in the field of employment considering the third sector is significant compared to the European developed countries, and to USA also In expert’s opinion the increased of the employment rate in the nonprofit sector is sure. The growing number of the tenders is a significant issue. More programs have been started for the dismissed public servants. The other field is the nonprofit organizations in the labor market. These organizations and their programs - employment projects and labor market programs - brought a number of nice results.

KEYWORDS: nonprofit sector, human resources, finance resources, fundraising


A tanulmány letöltése / Full text download