DOI: 10.21637/GT.2011.1.07.


A jóléti állam modelljének változása

The Changing European Welfare State: Concepts and Lessons


ZAGYI Orsolya


A jóléti állam összetett jelenség. Problémája egyetemes társadalmi probléma, jelen vannak közgazdasági, ideológiai, politikai, filozófiai kérdések egyaránt. Kérdésköre általános és alapvető közgazdasági kérdéseket tartalmaz: gazdasági növekedés, hatékonyság, fenntarthatóság, beruházás, fogyasztás, jövedelem-elosztás, állami költségvetés, gazdasági egyensúly, globalizáció, információs társadalom stb. Ebben a tanulmányban azt próbáljuk bemutatni, hogyan alakult át a jóléti államok funkciója, és ez hogyan viszonyult a gazdasági teljesítőképességhez az elmúlt két évtizedben. Elsősorban az európai országok tekintetében követjük nyomon a változásokat, kiemelten az Európai Unió országait szem előtt tartva. Kitérünk az európai szociális modell problémáira, és a reformok szükségességére. Végezetül a magyar jóléti állam változásait tekintjük át.

KULCSSZAVAK: jóléti állam, globalizáció, szociális gondoskodás

Social welfare is a complex phenomenon. Its problem is a universal social one where economical, ideological, political and philosophical questions can also be found. It contains several ordinary and basic economical questions such as economic development, efficiency, sustainability, investment, consumption, income distribution, state budget, economical balance, globalization, monitoring, etc. In this study we would like to introduce how changed the function of the social welfare and how it approached to the economical fulfillment in the last two decades. First of all we follow the changes in case of European countries especially in the European Union. We also mention the European social problems and the need of reforms.

KEYWORDS: social welfare, European welfare policy


A tanulmány letöltése / Full text download