DOI: 10.21637/GT.2011.1.06.


Tudásmenedzsment és a felsőoktatási intézmény mint vállalat

Knowledge Management and the University as a Company


BALOGH Anikó


A tudástársadalom és tudásgazdaság korában a felsőoktatási intézményeknek meghatározó szerepük van a társadalomban és gazdasági életben. A hagyományos termelési tényezők közé belép a tudás is, így a tudásmenedzsment kulcskérdéssé válik.
Az elméleti áttekintés után egy esettanulmány keretein belül megvizsgálom a felsőoktatási intézményeken belül lezajló, tudásmenedzsmenthez kapcsolódó folyamatokat, eszközöket, stratégiákat. Dolgozatomban arra is keresem a választ, hogy milyen hasznosítási lehetőségek adódhatnak a felsőoktatási intézmények számára a tudásmenedzsment eszközök használatával, és a gazdasági élet szereplőivel való együttműködésben.

KULCSSZAVAK: tudásmenedzsment, felsőoktatás, e-learning

In the era of knowledge society and knowledge economy higher education institutions play an important role both in society and economy. Knowledge becomes capital goods, thus knowledge management is key. After a theoretical overview I examine the processes, tools and strategies associated with knowledge management at higher education institutions. The paper also tries to find the means and methods of higher education institutions may utilize knowledge management tools in cooperation with other players of economy.

KEYWORDS: knowledge management, higher education, e-learning


A tanulmány letöltése / Full text download