DOI: 10.21637/GT.2011.1.04.


Civil és vallási identitás kapcsolata

Civil and Religious Identity


VARGA Norbert


A volt kelet-európai szocialista blokk államaiban az egyházak társadalmi szerepvállalása, a vallásos emberek közösségi cselekvési mintái még a 21. század elején sem örvendenek közmegegyezésnek. Vannak, akik félelmetes képet vizionálnak és a középkor világát látják inkarnálódni az egyházak civil cselekedeteiben. Mások a vallásos emberek túlzott társadalmi passzivitásába és az egyházak kontrakciójába feledkeznek bele. Tanulmányomban a Biblia és a katolikus társadalmi tanítás kontextuális elemzésével próbálok az előbb említett diskurzushoz hozzájárulni. A téma felvetése és megközelítése nem teológiai aspektusból történik részemről, hanem társadalomtudományi érdeklődésből.

KULCSSZAVAK: nonprofit, civil, állam, egyház, vallás

In the states of the former socialist block in Eastern Europe the social role of churches and the community activity patterns of religious people have not come to mutual agreement even in the beginning of the 21st century. Some vision a terrifying image and can see the incarnation of the Middle Ages in civil activities of the church. Others focus on social passivity of religious people and the contraction of the church. Presenting the contextual analysis of the Bible and the catholic social teaching, I make an attempt to contribute to the above mentioned discourse. In my study I follow a social science oriented approach rather than a theological oriented one.

KEYWORDS: non-profit, civil, state, the Church, religion


A tanulmány letöltése / Full text download