DOI: 10.21637/GT.2011.1.03.


Hogyan hatástalanítható a globális pénzrendszer időzített bombája?

How to defuse the time bomb of the global monetary system?


JOÓB Márk


Jelenlegi globális pénzrendszerünk azért tekinthető időzített bombának, mert belátható időn belül pénzügyi és gazdasági összeomláshoz vezet. Pénzrendszerünkből fakad tudniillik a gazdasági növekedés kényszere. A modern gazdaságot a pénz keringése tartja életben. A pénz túlnyomó része pedig hitelpénz, hiszen hitelezés útján jön létre. Hitelt azonban csak kamatra adnak. Ezért már ahhoz is, hogy csak egyensúlyban legyen a gazdaság, olyan mértékű növekedésre van szükség, amelyből a hitelpénz kamatai fedezhetők, másképpen összeomlik a rendszer. A forgalomban lévő pénz mennyiségét legalább a gazdasági növekedés ütemében növelni kell ahhoz, hogy ne következzen be bénító hatású defláció. A megnövekedett pénzmennyiség viszont további kamatfizetést és további gazdasági növekedést tesz szükségessé. Így pénzrendszerünk a benne rejlő, önmagát tápláló növekedéskényszer miatt piramisjátéknak mondható, amely előbb-utóbb elkerülhetetlenül bedől, hiszen Földünk erőforrásai végesek.
A megoldás elsődleges feltétele a felvázolt probléma megértése. Az is nyilvánvaló, hogy tartós megoldást csakis pénzügyi-gazdasági rendszerünk alapvető átalakítása jelenthet. Megfontolásra méltó javaslat az ún. köz-pénzrendszer kialakítása.

KULCSSZAVAK: pénzrendszer, hitel, növekedés, fenntarthatóság

Our current monetary system has to be regarded as a time bomb because in the foreseeable future it leads to a monetary and economic collaps. The constraint of economic growth arises namely from our monetary system. It is the circulation of money that keeps modern economy alive. Money is predominantly credit-money since it comes into being by borrowing. On a credit however interest is charged. Hence, for the economy just to be in balance an extent of growth is necessary that covers the interest on credit-money – otherwise the system breaks down. The amount of money in circulation has to be extended as a minimum in proportion to economic growth in order to avoid paralysing deflation. And an extended amount of money requires further interest payments and further economic growth. So, due to its inherent, self-generating constraint of growth our monetary system is nothing else but a Ponzi scheme that sooner or later will collapse because the Earth’s resources are limited.
The primary prerequisite for a solution is the understanding of the problem just described. It is also clear that only a fundamental reform of our monetary and economic system may constitute a durable solution. A seigniorage reform is surely worth of consideration.

KEYWORDS: sustainability, credit, growth, monetary system


A tanulmány letöltése / Full text download