DOI: 10.21637/GT.2011.1.02.


Der Wettbewerb und die „Effizienz” Vom ethischen Scheitern des Neoliberalismus

Competition and “Efficiency”: The Ethical Reef of Neoliberalism


THIELEMANN, Ulrich


A piac mint morális alapelv etikai szempontból nem állja meg a helyét, mert az erősebb jogát hirdető felfogáshoz vezet. Úgy tűnhet azonban, hogy a piac morális alapelvként való igazolása, vagyis az ökonomizmus mégsem kudarcra ítélt, ha a cserefolyamat és a puszta önérdek helyett a verseny kerül a középpontba. Ebben az esetben nem áll fenn a morál nélküli etika veszélye sem, hiszen kötelességként jelenik meg a piac versenyszerű működtetése.
A piac számos jó tulajdonsága között kiemelkedő helye van a hatékonyságnak. A szerző a hatékonyságra hivatkozó érvelésnek két változatát vizsgálja: az utilitarizmust és az általános jólét tézisét. E két megközelítés hiányosságaira a „kreatív rombolás”, a „piacon kívüli értékek” és a kényszerből lett „vállalkozó” koncepciója világít rá. A szerző arra a normatív következtetésre jut, hogy a versenyt nem folyamatosan növelni, hanem ellenben korlátozni kell, méghozzá nem csak a gazdaság területén, de az egész társadalomban.

KULCSSZAVAK: verseny, etika, hatékonyság, utilitarizmus, ökonomizmus

Based on the assumption that the enthronement of the market as the moral principle ethically fails, as the market principle comes down to an ethics of the right of the powerful, it might seem that a principled market apologia, i.e. economism, does not need to surrender. Instead of concentrating on exchange and pure selfinterest, this variant of market apologia points to competition; and it does not fall prey to an ethics without morality, as it claims that we do have duties – the duty to secure that the market proceeds competitively.
Among the numerous “good” features, attributed to competition one feature stands out: its “efficiency”. The paper examines two versions of the “efficiency” argument, utilitarianism and “prosperity for all”. The respective shortcomings of both views are elucidated by employing the concepts of “creative destruction”, “outer market values”, and (the compulsion to) “entrepreneurship”. The paper concludes with the normative prospect of constraining, instead of ever increasing, the competiveness not just of the economy, but of society in general.

KEYWORDS: competition, ethics, efficiency, utilitarianism, economism


A tanulmány letöltése / Full text download