DOI: 10.21637/GT.2011.00.11.


„Jog, Világ, Stádium” – A kommunikációs jog világszintű fejlődésének stádiumai

“Law, Word, Stages” – Stages of the Woldwide Development of Communication Law


BUDAY-SÁNTHA Andrea


Az információs társadalmak kialakulásával és fejlődésével párhuzamosan a világ fejlett országainak jogrendszerében a kommunikációs jogok és az ahhoz kapcsolódó jogterületek, joganyagok jelentek meg. A globalizáció, a 2008. évi pénzügyi, majd gazdasági világválság az információ társadalmi-gazdasági szerepét megerősítette és szükségessé tette továbbfejlesztését, jogi környezetének megteremtését. Az információs társadalmak működésének egyik alapját képező, a digitális világ térhódítását, az alapvető kommunikációs élethelyzeteket szabályzó kommunikációs jog fejlődése jelentős törvények, jogi normák kimunkálását teszi szükségessé világszerte. Ugyanakkor az is tény, hogy a jogalkotók a társadalmi, gazdasági átalakulással nem mindig tudnak lépést tartani, így a számtalan joghézag felszámolásának szükségessége alapvető szabályozási kérdések tisztázását követeli meg. Szükség lenne az EU-ban, a négy alapszabadság – az áru, a szolgáltatás, a tőke, a munkaerő szabad mozgása – mellet a kommunikáció, az információ szabad mozgásának, áramlásának, mint az ötödik alapszabadság deklarálására.

KULCSSZAVAK: kommunikációs jog, információs társadalom, jogrendszerek, Európai Unió

Worldwide tendencies, such as globalization or the recent financial and economic crisis, not only point out the importance of developing the communication society and its legal environment, as a possible solution to this problems, but it turned out to be more important in raising competitiveness than any other priorities. Therefore, there is a worldwide tendency in legislation, that very important acts are made in the area of communication law, as it is the major regulator of the information society and the whole digital world where the basic communication takes place. The problem is that the legislators cannot keep up with the economical and social changes, so there is a huge need to clarify the basic regulatory issues in order to eliminate the several loopholes in this areas of law. For instance, the four basic liberties of the EU – goods traffic liberty, the service liberty, the passenger traffic liberties and the liberty of the principal and exchange – should be completed with a fifth one, which is the liberty of communication and information traffic.

KEYWORDS: communication law, information society, legal system, European Union


A tanulmány letöltése / Full text download