DOI: 10.21637/GT.2011.00.09.


A turizmusirányítás szervezetfejlesztési kérdései Hévízen

Issues Concerning Organisation Development of Tourism Management in Hévíz


EGYED Krisztián


A turizmus bővülő kínálata, a vendéglátás területére is jellemző kiélezett verseny és a széleskörű információ-áramlás eredményeként a potenciális turisták a XXI. századra egyre kifinomultabbá, és ezzel párhuzamosan egyre öntudatosabbá váltak. Komplex, minden igényüket kielégítő, személyre szabott szolgáltatásokat keresnek, amelynek középpontjában a desztináció nyújtotta élmény áll. A desztináció kiemelt, de nem kizárólagos eleme az egyedi élményt nyújtó turisztikai attrakció, amelyhez élménylánc-szerűen kapcsolódnak az utazással és tartózkodással kapcsolatos további szolgáltatások, a természeti és infrastrukturális környezet, valamint a társadalmi fogadóközeg. A komplex élmény „előállítása” ennek megfelelően nem köthető egyetlen, jól azonosítható szereplőhöz, az kizárólag a desztináció szolgáltatóinak és helyi szereplőinek összehangolt tevékenységével érhető el. A turisztikai élménylánchoz szervesen kapcsolódnak az attrakciók és szolgáltatások „tulajdonosai”, az önkormányzatok, a térségmenedzsment szervezetek, a gazdasági szféra, a legkülönbözőbb civil szervezetek, valamint a turizmus mentális fogadóközegének formálása révén a helyi lakosság is. A desztináció turisztikai kínálatának komplexitása okán szükséges az egyértelmű felelősséggel és kompetenciákkal, a feladatok ellátásához szükséges finanszírozással és megfelelő szakértelemmel rendelkező irányítási- és szervezetrendszer.

KULCSSZAVAK: turizmus, desztináció, élménylánc, környezet, szervezetfejlesztés

By the 21st century the expanding supply of tourism, intense competition and nearly perfect information have made potential tourists more sophisticated and at the same time more conscious. They are looking for complex, personal services satisfying their every demand and focusing on the experience provided by the destination. The tourist attraction providing individual experience is a highlighted, but not exclusive element of the destination. Like a series of experience further services related to travelling and staying, natural and infrastructural environment and the receiving social environment are linked with these tourist attractions. Accordingly a complex experience can not be ‘created’ by a single, identifiable participant. It can only be accomplished by the concerted actions of the suppliers and local participants of the destination. The series of tourist experience are organically connected with the ‘owners’ of the attractions and services, local governments, regional management organisations, the sphere of economics, various civil organisations and – by forming the receiving mental environment of tourism – local people. Due to the complexity of the destination’s tourist supply it is necessary to develop a management and organisation system with clear responsibilities and competencies as well as with the required financing and know-how.

KEYWORDS: tourism, destination, tourist experience, environment, organisation


A tanulmány letöltése / Full text download