DOI: 10.21637/GT.2011.00.08.


A Miles és Snow-féle stratégiai alkalmazkodási tipológia teljesítményvonatkozásai

The Performance Implications of the Miles and Snow Strategic Adaptation Typology


CSEPETI Ádám


Általánosan elfogadott nézet, hogy egy elméletileg jól megalapozott, majd a gyakorlatba sikeresen implementáltstratégia nélkül a vállalkozások szinten tartása és fejlődése komoly akadályokba ütközik. Annak érdekében, hogy elérjék hosszú távú céljaikat, a szervezeteknek legtöbbször szükségük van egy konzisztens stratégiai-alkalmazkodási magatartásmintakifejlesztésére. E tudatos magatartási formákat a stratégiai menedzsment diszciplína gyakran nevezi stratégiai típusoknak. A tanulmány a Miles és Snow (1978) által kidolgozott stratégiai tipológiával kapcsolatos legjelentősebb nemzetközi kutatások megállapításait kívánja összefoglalni. A cikk elsősorban a Kutató, Elemző, Védekező és Reagáló stratégiát követő vállalatok teljesítményvonatkozásaira igyekszik rávilágítani. Részletesen feltárja az egyes stratégiai alkalmazkodási megközelítések között tapasztalható teljesítménykülönbségek okait, valamint a marketing funkció perspektívájából meghatározza a környezeti alkalmazkodásban leginkább kiemelkedő üzleti teljesítményt felmutató vállalkozások magatartási profilját. A tudatos és a szervezeti változók konzisztens konfi gurációján alapuló stratégiai magatartás irányába történő elmozdulás szükségességének kihangsúlyozásával, a Szerző leginkább a magyarországi kis- és közepes vállalkozások menedzsereinek kíván útmutatást adni. A hazai gazdaság gerincét képező, az alkalmazottak 70%-át foglalkoztató KKV-k többsége a legtöbb hazai és nemzetközi kutatás eredményei alapján nem rendelkezik egy jól artikulált, konzisztens stratégával, marketing képességei elégtelenek, s ebből következően nem képes kielégítő üzleti teljesítmény felmutatására.

KULCSSZAVAK: Miles és Snow-féle stratégiatipológia, marketing, vállalati teljesítmény, KKV szektor

It is generally accepted that organizations cannot lack a theoretically wellgrounded and then successfully implemented strategy to prosper. To achieve their long-term goals they need to develop a consistent behavioral pattern of strategic adaptation, often called strategic type in the strategic management literature. The present paper aims to summarize the findings of one of the most important and outstanding researches concerning the strategic typology developed by Miles and Snow (1978). It especially highlights in detail the performance implications of the Prospector, Analyzer, Defender and Reactor types pursued by the firms. After the exploration of causes of differences between the various type of strategic adaptaion approaches, the Author also describes the profiles of the topperforming firms from a marketing point of view. By providing fruitful guidelines to managers of Hungarian enterprises, the Author strives to contribute a bit to the developement of strategic consciousness among Hungarian companies. Based on several empirical studies and propositions of former US. strategic researchers, the article focuses on small and medium enterprises (SMEs) – a dominant population of domestic organizations – which generally lacks a consistent, well articulated strategy, suffers from insufficient marketing capabilites and exhibit suboptimal performance.

KEYWORDS: Miles and Snow’s typology of strategy, marketing, corporate performance, SME sector


A tanulmány letöltése / Full text download