DOI: 10.21637/GT.2011.00.07.


Versenyképesség, innováció. Fejlesszük tovább minőségrendszereinket!

Competitiveness, Innovation. Improve Our Quality Systems!


HETE Gabriella – SZABÓ Gábor Csaba


A minőség évszázadában azok az országok, cégek, szervezetek, amelyek nem a MINŐSÉG-ben gondolkodnak és cselekszenek, nem tudnak versenyképesek maradni, nem tudnak megújulni, innovációkat megvalósítani. Az Európában preferált szabványos rendszerek „merevségét” több irányban próbáltuk évtizedek óta, főként a szolgáltatások, és az egyedi gyártások területén (pl. TQM, CAF, EFQM) feloldani. Ezeknek a modelleknek, utaknak ugyan több közös elemük van, de lényeges eltérések is megfigyelhetők. Közelednek egymáshoz a modellek, rendszerek és a módszerek. Integrált rendszereket kísérlünk meg alkalmazni, és kezdenek kialakulni módszerrendszerek. Véleményünk szerint az egyik legfontosabb közös követelmény a folyamatos javítás az egész rendszer szintjén, ezért ennek modelljei és megoldásai alapvetőek. Miután a mai követelmények elsődlegesen a szolgáltatások területén jelentenek kihívást, a szabályozottság és képesség vonatkozásában a „múltat” jelentő termék/szolgáltatás szintről, minimálisan el kell jutnunk a „jelen” folyamatszabályozottsági szintjére, de tudatosan törekedni kell a harmadik generáció, a „jövő”: a rendszerszintű szabályozottság és képesség felé. Tanulmányunkban ennek a kihívásnak egyes kérdéseivel szeretnénk foglalkozni.

KULCSSZAVAK: minőségrendszerek, menedzsment, innováció, versenyképesség

In the “Century of Quality” countries, companies and other organizations that do not think and act in terms of QUALITY will not be able to preserve their competitiveness and their ability to remain innovative. Much effort has been devoted over the last couple of decades to loosen the “rigidity” of the systems much preferred in Europe, especially in the field of services and the design of unique upmarket products (eg. TQM, CAF, EFQM). While these models and methods have many common elements, significant differences can also be observed. These models, systems and methods are converging with each other. We attempt to use integrated systems, and as a result the so called method-systems are currently evolving. In our opinion, one of the most important requirements for success is continual improvement of the entire management system, hence the modelling and implementation of this is fundamental. As nowadays the main challenge in terms of requirements are faced in the field of the provision of services, we must as a minimum move away from the product/service mindset of the “past”, to the “present” level of process control. We must however consciously strive to arrive to the system of the “future”, the third generation of quality control – control of the entire system as a whole. Our presentation will discuss some of the most important questions relating to the above challenge.

KEYWORDS: quality systems, management, innovation, competitiveness


A tanulmány letöltése / Full text download