DOI: 10.21637/GT.2011.00.06.


A kis- és középvállalkozások e-banking szokásai

E-banking Habits of Small and Medium Enterprises


DUNAY Anna – FODOR Zita – ILLÉS B. Csaba


Az információs társadalomban a hálózati gazdaság rendkívül fontos elemét képezi a vállalatoknak a pénzügyi szektorral kiépült információs kapcsolatrendszere. A technológiai fejlődéssel ezek a kapcsolatok – minden más információs kapcsolathoz hasonlóan – egyre inkább elsősorban elektronikus távközlési hálózaton keresztül működnek. A kis- és középvállalkozások – mint a hálózatban működés előnyeit leginkábbkihasználni tudó szektor – esetében különösen nagy jelentősége van az elektronikus banki ügyintézéssel kapcsolatos szokásoknak, hiszen a pénzügyi folyamatok gyors és hatékony kezelése az ellátási lánc a hálózat működésének hatékonyságát is növeli. Jelen cikkünkben egy olyan kutatás legfontosabb tanulságait mutatjuk be, amely a kis- és középvállalkozások e-banking szokásait térképezte fel. A vizsgálataink szerint jelenleg még az elektronikus banki ügyintézéssel kapcsolatos fogalmak értelmezése is problémát jelent a kkv-vezetők egy részénél. Bár az elektronikus csatornákat használók elégedettsége 80% fölötti értékeket mutat, a tudásbeli hiányosságok egyértelműen negatívan befolyásolják az e-bankinggel kapcsolatos attitűdöt, vagyis megnehezítik az első lépést az elektronikus lehetőségek használata felé vezető úton. A fő kérdés tehát az, hogy miként lehetne megértetni a „Szkeptikusokkal” és a „Mérlegelőkkel”, hogy érdemes a „Haladók” klaszterébe tartozni.

KULCSSZAVAK: e-banking attitűd, kis- és középvállalkozások, e-dokumentum, e-számlázás, e-csatornák

In the information society one of the key elements of network economy is the information channel between the enterprises and the financial sector. As a result of the technical-technological development, these connections – similar to other information channels – are mainly operated through the electronic telecommunications network. In the small and medium enterprises sector – the sector which may utilize mostly the advantages of functioning in a network – the e-banking habits have significant importance, as the speed and effectiveness of the financial processes may improve the functioning of the supply chain and network. This paper presents the most important observations of a survey which was conducted to explore the different habits, attitudes and visions of small and medium enterprises in connection with online banking. According to the results, it may be stated that even the basic steps of e-banking processes is not clear enough for a certain part of the managers of SMEs. Although the value of the satisfaction level is above 80% among the users of electronic information channels, the deficiencies of knowledge determine negatively the attitudes to e-banking methods. This situation may generate a strong rejection of the use of electronic methods. According to the findings of the research, the main objective is to explain to the “Scepticals” and the “Considerers” the benefits of the “Progressives” cluster.

KEYWORDS: e-banking attitudes, SMEs, e-document, e-invoicing, e-channels


A tanulmány letöltése / Full text download