DOI: 10.21637/GT.2011.00.05.


A pénzügyi-gazdasági válság hatása az ingatlan befektetési alapokra

The Impact of the Financial-Economic Crisis on Real Estate Investment Funds


BORSZÉKI Éva – VÉGH Klaudia


A 2008 őszén kirobbant válság megrengette a pénzügyi rendszer megbízhatóságába vetett hitet és a hozamok kiszámíthatóságát. Tanulmányunkban a válságnak az ingatlan befektetési alapokra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Az elemzéshez szükséges adatsorral 5 ingatlan alap rendelkezik. A napi adatokat két részre bontottuk. 2008. november 7-én az ingatlan befektetési jegyek forgalmazását átmenetileg felfüggesztették, így külön kezeltük az ezt megelőző és az ezután következő adatsorokat, mivel ez az intézkedés az ingatlan befektetési alapok működésében a többi befektetési alaptól is eltérő változást okozott. A kiválasztott befektetési alapok esetében a napi nettó eszközérték és az 1 évre számított hozamok alapján trendszámítást végeztünk. A vizsgálat megállapította, hogy a válságot megelőzően a hozam és a nettó eszközérték között negatív lineáris kapcsolat áll fenn. A hozam növekedésétől tehát független, vagy azzal fordítottan arányos az adott alapba befektetett tőke (nettó eszközök) értéke. A válság utáni időszakban a két befektetési alapnál nem lehet felfedezni függvényszerű kapcsolatot, azonban 3 másik esetében pozitív lineáris kapcsolat fedezhető fel, tehát a hozamok növekedése, a befektetési alapba helyezett vagyon növekedésével jár. Vizsgálatunk alátámasztja, hogy a válság jelentős mértében gyakorolt hatást a kiválasztott befektetési alapokra.

KULCSSZAVAK: befektetési alap, nettó eszközérték, hozam, pénzügyi–gazdasági válság, trendfüggvény

The economic crisis that started in the autumn of 2008 fundamentally questioned the reliability and predictability of the financial system. In the paper its impacts on real estate investment funds are analysed. Five real estate funds presented proper data series. The daily data were halved at 7 November 2008 as that day trading with these real estate investment funds was transitionally suspended, which caused a change in the operation of real estate investment funds. In the case of the selected real estate investment funds the data of the available daily net asset value and its daily yield calculated per year were illustrated in a frame of reference, on which a trend function was applied. On the basis of the examination it was concluded that before the economic crisis there had been a negative linear connection between the yield and the net asset value. This way the total net asset value of the given fund does not depend on or there is an inverse relationship with the growth of the yield. During the period after the economic crisis there is no sign of a functional relationship in case of two funds but in case of the three others there is a positive linear relationship, so the increase in the yield results in the growth of the asset value of the fund. The economic crisis had a significant impact on the selected investment funds.

KEYWORDS: investment funds, net asset value, yield, economic crisis, trend function


A tanulmány letöltése / Full text download