DOI: 10.21637/GT.2011.00.04.


A kockázatitőke-befektetések jelentősége Magyarországon a statisztikai adatok tükrében

The Importance of the Private Equity Investments in Hungary from the Aspect of Statistics


KONECSNY Jenő – HAVAY Dóra


A kockázatitőke-befektetések a vállalatfinanszírozás egy speciális szegmensét képezik. A befektetések középpontjában olyan vállalkozások állnak, melyek erős növekedési potenciállal rendelkeznek (jellemzően innovatívak), de ugyanakkor nincs elég pénzügyi forrásuk vagy bizonyos terülteken szakértelmük saját tevékenységük kibontakoztatására.
A fentiekből következik, hogy a kockázati tőke nemzetgazdasági jelentősége nemcsak a vállalkozások finanszírozásában, de az innovációs előrehaladás megsegítésében is rejlik. A tanulmány e speciális befektetési forma magyar gazdaságban betöltött szerepét vizsgálja az elérhető statisztikai adatok segítségével. A főbb vizsgálati szempontok: a befektetésekre allokált tőke, a befektetések volumene, darabszáma és azok szektoronkénti megoszlása, valamint a kiszállások értékelése. A tanulmány rámutat arra, hogy a magyarországi kockázatitőke-ágazat fejlettsége milyen súlyt képvisel a közép-kelet-európai régióban. Kiemelten foglalkozunk a 2008-2009-es pénzügyi válság e szektorra gyakorolt negatív hatásaival is.

KULCSSZAVAK: kockázatitőke-befektetések, vállalatfinanszírozás, innováció, Közép-Kelet Európa

The venture capital investments compose a specific segment in the structure of corporate finance. In the centre of the investments there are companies which have a high growth potential (generally they’re innovative) but they don’t have enough financial source or competence in certain fields to develop their own activity. From the foregoing it is clear that national economic importance of the venture capital sector lies not just in financing companies but also in supporting the progress of innovation. The study examines the role of this specific investment form in the Hungarian economy using available statistical data. The main topics of the research are the allocated amounts for the investments, the volume, the number, the sectoral division of the investments, and the estimation of exists. The study also tries to estimate the advanced state of the Hungarian venture capital sector in the East-Central Europe region. In addition a separate section also included, which deals with the 2008-2009 financial recession’s harmful influence on the venture capital sector.

KEYWORDS: venture capital investments, corporate finance, innovation, East-Central Europe


A tanulmány letöltése / Full text download