DOI: 10.21637/GT.2011.00.03.


Az Egyesült Államok és az Európai Unió pénzpiaci szabályozásának összehasonlítása a gazdasági válság kialakulására tekintettel

A Comparison of the Financial Regulations of the United States and of the European Union with Regards to the Formation of the Economic Crisis


BARTAKOVICS Gábor


Tanulmányomban összehasonlítást kívánok adni az Egyesült Államok és az Európai Unió pénzpiaci szabályozásának főbb jellemzőiről. A dolgozat témaválasztását indokolja, hogy a 2007-ben kezdődött pénzpiaci, majd gazdasági válság az USA jelzálogpiacáról indult ki, melyet az utóbbi évtizedekben számos deregulatív intézkedés jellemzett. A dereguláció elősegítette az ún. árnyékbankrendszer növekedését, és az innovatív, de kockázatos és kevésbé átlátható pénzügyi instrumentumok elterjedését is. A tanulmány röviden áttekinti a válság kitörésének körülményeit, a kontinentális és az angolszász jog- és bankrendszer eltéréseit, illetve a bázeli szabályozások eltérő alkalmazását. Megállapítható, hogy az amerikai szabályozói intézményrendszer fragmentáltabb, amely tényező hozzájárult a Bázel-II. tőkekövetelmények késői bevezetéséhez. Az előírások korábbi alkalmazása szervező erőt jelentett volna az USA pénzpiacán is. Az események üzenete az, hogy a jövőben hasonló szabályozások széles körű, univerzális elfogadása szükséges a válságok elkerülése vagy hatásuk csökkentése érdekében.

KULCSSZAVAK: pénzpiaci szabályozás, bankrendszer, Bázel I-II., gazdasági válság, EU, USA

In my paper I give a comparison of the financial regulations of the United States and of the European Union. The choice of subject is motivated by the fact that the current financial and then economic crisis originated from the U.S. mortgage market which in turn was characterized by many deregulatory policies throughout the last decades. Deregulation facilitated the expansion of the so-called ’shadow-banking system’ and the spread of innovative but risky and less transparent financial instruments. The study contains brief overviews about the circumstances of the outburst of the crisis, about the differences between continental and AngloSaxon laws and banking regulations as well as about the diverse adaptation of Basel policies. It can be pronounced that the U.S. regulatory institutional system is more fragmented, contributing to the delayed application of Basel-II. capital requirements. Earlier adaptation of such rules might have enforced discipline also in the U.S. financial market. The message of the events is that similar regulations need to be applied universally in the future in order to avoid crises or minimize their effects.

KEYWORDS: financial regulation, banking system, Basel I-II., economic crisis, EU, USA


A tanulmány letöltése / Full text download