DOI: 10.21637/GT.2011.00.02.


A közvetlen külföldi tőkebefektetések súlypontváltozásai az ezredfordulón

Changes in Focus of Foreign Direct Investments at 2000’s


TAKÁCS István – BARANYAI Zsolt – LIEBMANN Lajos – TAKÁCSNÉ GYÖRGY Katalin


Az elmúlt két évtizedben lezajló nemzetközi tőkeáramlások szerkezete jelentős mértékben megváltozott. Az 1990-es évek elején elkezdődött közép-keleteurópai gazdasági-társadalmi rendszerváltás a nemzetközi tőkebefektetők számára kedvező terepet hozott létre. A nemzetközi tőkebefektetés – az ázsiai térségek melletti – új súlypontja azonban a térség országaiban lezajló politikai, illetve gazdasági rendszer átalakításának függvénye volt, amelyek eltérő üteme, az állami tulajdon privatizációja determinálta az egyes országok tőkeimportból való részesedését. A kezdeti eminens országokat új eminensek váltották, s a tőkebeáramlásban az első időben domináns barnamezős beruházásokat zöldmezős beruházások váltották fel. Tanulmányunk az 1990-es és 2000-es évek közvetlen külföldi tőkebefektetéseinek világméretű és regionális tendenciáit, a térség egyes országai részarányának, valamint ágazati megoszlásnak változását vizsgálja; összefüggéseket keres Magyarország pozíciójának változásai, valamint az országban zajló gazdasági-társadalmi folyamatok között is.

KULCSSZAVAK: nemzetközi tőkeáramlás, FDI, regionális tendenciák, Közép-Kelet Európa

Changes could be observed in the focus of international capital flows during the last two decades. In the beginning of the 1990s the economic and social transition of the Central and Eastern European countries has made advantageous fields available for foreign investments. New target areas of foreign direct investment, besides the Asian region, depended on the status of the political and economic transition in these countries, and the privatization of state properties determined the share of countries in foreign direct investment. Early eminent countries were replaced by new emerging ones, and the prevailing trend of purchasing property characterizing the first years was replaced by investing into new constructions. This paper examines worldwide and regional tendencies, as well as share and sector based distribution of foreign direct investments in the Central and Eastern European countries throughout the 1990s and 2000s, furthermore searches connection between the changing position of Hungary and the economic and social processes in the country.

KEYWORDS: international capital flows, foreign direct investment (FDI), regional tendencies, Central and Eastern Europe


A tanulmány letöltése / Full text download