DOI: 10.21637/GT.2010.1.11.


„In hoc signo vinces” – Egy ünnep mint az ellenzék és az államszocialista (kar) hatalom összecsapásának emblematikus

“In hoc signo vinces” – A Natioal Day (15th March) in the Relation of Dissidents and State Defence


VARGA Norbert


Hobbes abszolút államának két fundamentuma a világi erőt jelképező kard és a lelki szellemi hatalmat szimbolizáló kereszt. A szocialista Leviatán instrumentum készlete ugyan ilyen logika alapján működött, csak az ideológiai hatalom jelképe a vörös csillag lett. Ezekkel az eszközökkel találta magát szembe a magyar ellenzék, amikor a szabadság manifesztálódásaként értelmezett történelmi eseményt – Március 15-ét – kívánt megünnepelni. A kelet-közép európai érán belül Magyarország sui generis jellegét tükrözi, hogy létezett egy olyan '48-as örökség, amely az egész társadalom számára megkérdőjelezhetetlenül egyet jelentett: a politikai szabadságjogok igényét. A totalitárius, majd autoriter jellegű Kádár-rendszernek, ezért volt szüksége a teljes államvédelmi apparátus bevetésére a disszidens kísérletekkel szemben. '48 permanens reminiszcenciája lehetőséget ad számunkra, hogy az általam vizsgált interv allum alakváltozásait érzékeltessük, egészen a demokráciába való átmenetig.

KULCSSZAVAK: diktatúra, demokrácia, ellenzék, tüntetés, államvédelem

Sword, symbolizing the secular arm, and cross, symbolizing the spiritual power, are the two fundaments of the absolute state of Hobbes. The socialist Leviathan's instrument set/inventory followed a similar logic, however, red star became the symbol of ideological power. The Hungarian opposition encountered these tools when wished to celebrate 15th March, a historical event considered as the manifesto of freedom. Regarding the Eastern European era, it reflects the ‘sui generis’ character of Hungary that there existed a heritage of '48 which unquestionably meant the same for the whole society: demands for civil and political rights. For that reason the totalitarian, later authoritarian Kádár regime needed to deploy the whole state defence apparatus against dissident attempts. The permanent reminiscence of '48 makes it possible to present changes in the examined period until the process of transition to democracy.

KEYWORDS: dictatorship, democracy, opposition, demonstration, state defence


A tanulmány letöltése / Full text download