DOI: 10.21637/GT.2010.1.10.


A határrégiók térstruktúrájának néhány jellegzetessége

Some Characteristics of Spatial Structure of Border Regions


TÓTH Balázs István


Napjainkban a határmentiség elválasztó és összekapcsoló szerepének vizsgálata megkülönbözetett jelentőséggel bír. A határ menti szereplők közötti interakciók gyakorisága nagymértékben meghatározza az államhatárok két oldalán húzódó területek gazdasági növekedését, valamint az ott élő népesség egymáshoz való viszonyát. Az integrált határrégió kialakulása nem automatizmusok által vezérelt folyamat. Egy határrégió akkor jelent új minőséget a határ menti területek viszonylatában, ha a gazdasági feltételek mellett a személyiség- és társadalmi változók is tudatosan a fejlődés szolgálatában állnak. A „periféria perifériáján” napjainkban olyan menedzsment modellek alkalmazására nyílik lehetőség, melyek a kölcsönös tanulási folyamatok generálása révén egy magasabb evolúciós pályára képesek állítani a határon átívelő kapcsolatokat. Két, a menedzsment irodalomból származó modell összevezetése révén egy olyan koncepciót fejtek ki a dolgozatban, amely a határtérségek evolúciós folyamatának lépcsőfokait az eddigi elképzelésekhez képest más megközelítésben mutatja be.

KULCSSZAVAK: tudásmegosztás, tanulási folyamat, szervezeti hullámtevékenység, evolúció

The author of the study is dealing with the question how to model and form spatial strucures of border regions. Analysing the dividing and combining role of border regions has greater importance nowadays. Interactions of boundary territories and their frequency determine the relation of population to each other. The interactive process is not driven by automatisms, because reaching the situation of an integrated border region means new quality in the aspect of boundary territories if besides economic elements, personal and social factors are strengthening the progression, too. By using different management tools and modells it is easier to explain how to enlarge and stregthen the cross-border cooperations. The author demonstrates a single concept that comes from two models of “learning school” and organizational development. The author of the study tries to find answers for questions how the cross-border cooperations could be set to a higher level of cooperations.

KEYWORDS: border region, management, cross-border cooperation, development


A tanulmány letöltése / Full text download