DOI: 10.21637/GT.2010.1.09.


Nyugdíjasok és a munkaképes korú népesség az Európai Unióban

Retired and Working Population in the European Union


HABLICSEKNÉ RICHTER Mária


Az Európai Unió legtöbb országában a nyugdíjban részesülők és a munkaképes korú népesség létszámának aránya 40% körül van 2006. december 31-én. Alacsony az arány Görögországban, Máltán, Írországban és Cipruson.
A rövidebb férfi élettartamok következtében a nyugdíjas férfiak aránya a munkaképes korú férfinépességhez viszonyítva lényegesen alacsonyabb, mint a nyugdíjas nők aránya a munkaképes korú női népességhez számítva. A legkisebb a különbség a nőkre és a férfiakra számolt érték között Írországban (0,83) és Spanyolországban (0,27). Van viszont három tagállam, ahol a férfi ellátottak aránya nagyobb, mint a női ellátottak arány. Ezek az országok a következők: Ciprus, Málta, Luxemburg. Az Európai Unióbeli országok jelentős részében a nyugdíjban részesülők és a 65 éves és idősebb népesség létszámának aránya 150%-nál nagyobb.
Az idős népesség függőségi rátája az Európai Unió 27 tagállamának átlagát tekintve 1995-ben 21,9%, 2005-ben 24,6%, amit 2025-re 35,5%-ra, 2050-re pedig 52,8%-ra becsülnek. A Magyarországra számolt arányok közel vannak az előző értékekhez. A nyugdíjasok létszáma és a munkaképes korú népességhez viszonyított aránya az Európai Unió tagállamaiban 2050-ig, három változatban meglévő előrejelzés eredményeként megmutatkozik, hogy a nyugdíjasok létszáma a munkaképes korú népességhez viszonyítva az Európai Uniós országok esetében nagyon különböző értéket ad és jelentősen emelkedni fog. Ha a jelenlegi feltételek nem változnának 2050-re lenne olyan ország, ahol ez az arány a 100%-ot is meghaladja.

KULCSSZAVAK: nyugdíj, munkaképes korú népesség, időskori függőségi ráta, előrejelzés

On 31st of December 2006 in the most country of the European Union the proportion of the pensioners& number to the population of working age was about 40%. The proportion of the male pensioners& number to the male population of working age was substantially less than the same indicator for the females. In the significant part of the member states the proportion of the pensioners' number to the population of 65 years old or more was greater than 150%. The old-age-dependency rate considering the 27 countries of the EU was 21.9% in 1995 and 24.6% in 2005 and it is forecasted for 35.5% in 2025 and 52.8% in 2050. The values for Hungary are close to the previous averages. In the next decades the proportion of pensioners to the population of working age will be very different in the countries of the EU and will ascend significantly. Assuming unchanged conditions, in 2050 there can be country with more than 100% for this indicator.

KEYWORDS: age dependency, retirement, European Union, population


A tanulmány letöltése / Full text download