DOI: 10.21637/GT.2010.1.08.


Az Európai Unió bővülésének lehetőségei

Enlargement of the European Union: Future Possibilities


VÉRTESY László


A tanulmány az Európai Unió várható további bővülésének esélyeit vizsgálja. Az elemzés kiterjed a földrajzi és politikai Európára, a jelenlegi uniós csatlakozási feltételekre. Bemutatja az egyes nem-uniós országok és az EU viszonyának alakulását, jelenlegi helyzetüket és eltérő fejlődésüket. A vizsgálódás körülményei: tér és idő – a lehetőségek függvényében.
Európa jövője egyben az unió jövője – milyen változatok vannak? Hogyan alakul az unió belső helyzete (jelenlegi tagok viszonya az unióhoz), intézményrendszer, szakpolitikák, milyen lesz jövőbeni szerepe a világban? Tud-e bővülni az EU, vagy marad a jelenlegi helyzet? Szorosabb lesz-e a viszony a tagországok között vagy a szétesés jelei mutatkoznak? A kérdésekre a jelenlegi helyzet és a várható lehetőségek ismeretében csak feltételes válasz adható, a tanulmány a lehetőségeket elemezve mutatja be a változatokat.

KULCSSZAVAK: Európai Unió, Balkán, Törökország, bővülési folyamat

This presentation introduces into the expectable chances of the enlargement of the European Union. The Union's membership conditions and the situation of the outdoor countries give the framework of political and geographical situation in Europe. The document regards the relationship of non-member countries to Brussels, the present situation and the potential development in main goups as well. Several circumstances consider them in the framework of the time and place variations.
The possible future of Europe seems to be e!uivalent to the Union's future. What variations can be acceptable? How will be formed the internal position of the EU (relationship of the state-members to Brussels etc.), what will be the later role of the Union in the world? These questions get answers regarding to the present and expected possibilities – what kind of variations there are.

KEYWORDS: European Union, Balkan, Turkey, enlargement


A tanulmány letöltése / Full text download