DOI: 10.21637/GT.2010.1.07.


A felzárkózás tényezői az ír példa alapján

Closing up to European Union: the Case of Ireland


VARGÁNÉ BOSNYÁK Ildikó


Írország az elmúlt évtizedekben jelentős változáson ment keresztül mind gazdasági, politikai, mind társadalmi szempontból. Ebben a tanulmányban az ír „gazdasági csoda” rögös és igen hosszú útját szeretném bemutatni, melynek kezdete egészen az 1950-es évekre nyúlik vissza. Írország kapcsán arra keresem a választ, hogy sikerei mennyire köszönhetőek a Közösségi Strukturális Alapokból nyújtott nagy összeg támogatásoknak, s ha igen, milyen egyéb feltételek megléte volt még szükséges e példaérték gazdasági növekedéshez. S valóban, e magas gazdasági növekedés mennyire tartható fenn hosszú távon, vannak e hátulütői és árnyoldalai, vagy valóban egy sikertörténetről beszélhetünk a kelta tigris kapcsán. Középponti kérdésként fogalmaztam meg, hogy a Strukturális Támogatások elnyerése önmagában hordozza-e a biztos és kiszámítható gazdasági fejlődést, illetve milyen következményekkel járnak azok egy adott gazdaságra vonatkozóan – természetesen a nemzeti sajátosságok figyelembe vételével.

KULCSSZAVAK: felzárkózás, közösségi támogatások, konszolidáció, Írország

Ireland has gone through significant changes in economic, political and social ways in the last decades. In this study I would like to present the fumbling and very long way of Irish “economic miracle”, the beginning of which goes back in 1950's. Apropos of Ireland I look for the answer if its success is due to huge amount of support from Structural Funds; and if the answer is yes what other conditions were needed for this prominent economic growth. Additionally can this economic growth be sustainable in a long term indeed, has it kickbacks and disadvantages, and can we really speak about a story of success apropos of “celtic tiger”. I put a !uestion in the centre if getting structural supports goes hand in hand with firm and calculable economic development, and what kind of effects has it concerning to an economy – considering national specialities.

KEYWORDS: catching up, community supports, economic growth, Ireland


A tanulmány letöltése / Full text download