DOI: 10.21637/GT.2010.1.05.


Komplementer pénz és a helyi gazdaságélénkítés

Complementer Currency and Stimulation of Local Economy


SZÉKELY Csaba


A hivatalos fizetőeszközök kiegészítésére már az 1800-as évektől alkalmaznak különböző pénzhelyettesítő eszközöket a világ több országában. Az 1929-33-as gazdasági világválságot követően a szabad gazdaság hívei vállalkoztak arra, hogy kísérleteket folytassanak elgondolásaik helyességének igazolására Németországban, Ausztriában, Svájcban, Franciaországban és más országokban a munkanélküliség visszaszorítására. Svájcban már 75 éve működik a WIR rendszer, amely a kis- és közepes vállalkozások támogatását, egymás közötti forgalmának élénkítését tűzte ki célul. Hasonló gazdasági célokkal indították soproni polgárok 2009-ben a helyi kis- és közepes vállalkozások összefogásán alapuló európai szövetkezetet, amelynek célja a kékfrank elnevezés fizetőeszköz kibocsátása és a helyi gazdaságban történő alkalmazása. A szövetkezeti tagok a Kékfrank utalvány elterjesztése érdekében kötelezik magukat arra, hogy vállalkozásaikban elfogadják, illetőleg csereeszközként használják a kékfrankot. Az alapítók reményei szerint a komplementer pénz alkalmazásával fellendülhet a gazdasági válság és a globalizációs folyamatok következtében kedvezőtlen helyzetbe került helyi ipar és kereskedelem.
A tanulmány a Kékfrank utalvány bevezetésének várható következményeit, hatásait vizsgálja a különböző elnevezésekkel illetett alternatív fizetőeszközök elméleti hátterének bázisán, és más országokban elterjedt ilyen fizetőeszközök eddigi alkalmazásának példáján. A svájci WIR rendszer különösen hasznos tapasztalatokkal szolgálhat a helyi pénz bevezetéséhez, illetőleg működésének hosszabb távú fenntartásához.

KULCSSZAVAK: helyi pénz, komplementer fizetőeszköz, gazdaságélénkítés, szövetkezeti bank

In order to substitute the official means of payment different complementary currencies have already been used in several countries of the world since the 1800s. After the 1929-33 financial world crisis the followers of free economy undertook to make attempts for proving the correctness of their ideas regarding the decrease of unemployment in Germany, Austria, Switzerland, France and other countries. The WIR system which aims to support small and medium enterprises and to facilitate the transactions between them has already been working in Switzerland for 75 years. Having similar economic goals, the citizens of Sopron has launched a European cooperative based on the cooperation of local small and medium enterprises in 2009; the aim of the cooperative is issuing a currency called “blue franc” and its acceptance in the local economy. In order to popularize the blue franc voucher the members of the cooperative engage themselves to accept it in their companies, as well as to use it as means of e#change. The founders hope that the use of the complementary currency can lead to the boom of the local industry and trade which have fallen into unfavourable situation due to the economic crises and globalisation processes.
The study analyses the prospective consequences and effects of the introduction of the blue franc voucher on the basis of the theoretical background of alternative currencies of different names and on the example of the use of such kind of means of payment in other countries. The WIR system in Switzerland can provide especially useful experiences for the introduction of the local money and also for the maintenance of this system for a longer period.

KEYWORDS: local money, complementary currency, co-operative bank, stimulation of the economy


A tanulmány letöltése / Full text download