DOI: 10.21637/GT.2010.1.03.


A modernizáció társadalmi gátjai

Social Impediments of Modernization


KULCSÁR László


A modernizáció kifejezés pozitív kicsengésű, bár azt az utat jelöli, amelyet a nyugati piacgazdasághoz és demokráciához közeledni óhajtó országok próbálnak járni, illetőleg azt az utat, amelyet nekik a „fejlett világ” szakértői, politikusai javasolnak. Sokat olvashatunk az afrikai, ázsiai országok próbálkozásairól és ellenérzéseiről is, de viszonylag kevés szó esik arról, hogy vajon a poszt-szocialista kelet-európai országok modernizációs útja mennyire különbözik ettől, vagy hasonló. Egyedül a „tranzitológia” irodalma foglalkozik többnyire Latin-Amerikai minták alapján a kelet-európai átalakulással.
A közgondolkodásban és a politikai szférában is a gazdaság modernizációs törekvései nyertek elsősorban teret. A társadalmi modernizációról ritkábban esik szó. Ez részben érthető, mert politikailag kényesebb terület, másrészt jóval összetettebb.
Az írás mégis a társadalmi modernizáció gátjairól kíván szólni mégpedig érzékeltetve ezeknek az akadályoknak történeti beágyazottságát. Ezeknek az akadályoknak gyökerei a Kárpát Medence kulturális ütközőzónájában találhatók, amelyek megmutatkoznak intézményeink működésében éppúgy, mint társadalmi mozgalmainkban, vagy a rossz értelemben vett feudális magatartásainkban.

KULCSSZAVAK: modernizáció, Kelet-Európa, társadalmi átalakulás

Modernization is a well-known social – economic phenomenon all over the world. According to the theorists of modernization process the traditional societies had to adapt the developed countries’ ways or to disappear. The modernization theory is not popular in developing world because of this, and strong revulsion can found against “westernization”. For the Eastern European countries the modernization theory is more applicable. This paper focuses on the obstacles in transformation process, especially the social ones. The article argues that mixed elements of Eastern and Western cultures led to special ways of never ended modernization in the region. Among them is very important the survived Byzantine style of way of thinking and habits of elites, like the over bureaucratization, client – patron relations, informal networks, corruption, etc. The article indicates the gap between economic and social modernization according to the adaptation of European standards.

KEYWORDS: modernization, regional culture, Eastern Europe, social transition


A tanulmány letöltése / Full text download