DOI: 10.21637/GT.2010.1.02.


Átrendeződés: a felsőoktatás térbeli szerkezetének változása a rendszerváltozás óta

The Changing Spatial Structure of Higher Education in the Transition Period


RECHNITZER János


A hazai regionális tudomány figyelme az elmúlt 3-4 évben a felsőoktatás felé fordult. Az ok egyszerű, az egyetemek, főiskolák meghatározó szereppel rendelkeznek a településfejlesztésben, hatásuk egyre jobban kimutatható a regionális folyamatokban. A tanulmány áttekinti a magyar felsőoktatás területi szerkezetét, azt összehasonlítja a kilencvenes évek, illetve a 2007/2008-as állapottal. Új szervezeti, intézményi koncentrációk jöttek létre, amelyek nem egy régióhoz, hanem több régió kapcsolódnak. Egyértelműen kimutatható, hogy nincs szoros, meghatározó kapcsolat a felsőoktatás fejlesztés és a regionális fejlesztés között, nem sikerült a pólus program, amely egy koncentrált intézmény megújítást szorgalmazott a hazai régió központokba. A tanulmány végül megadja azokat a kutatási témaköröket, amik hasznosak lehetnek a felsőoktatás és regionális fejlődés kapcsolatának alaposabb feltárásához.

KULCSSZAVAK: felsőoktatás, területfejlesztés, régiók

The regional science in Hungary has paid its attention to higher education in the past 3 or 4 years. The reason is simple, universities and colleges have a determining role in settlement development, and their influence can be proved better and better in the regional processes. The paper surveys the regional structure of the Hungarian higher education and compares it with the situation in the 90s and in the academic year 2007/08. New structural and institutional concentrations have been formed which are in connection not with one region, but with several regions. It can be proved clearly that there is no close, determining relationship between the development of higher education and the development of regions; the pole programme which urged a concentrated reform of institutions in the region centres of Hungary failed. Finally, those research fields that can be useful for the thorough exploration of the connection between higher education and regional development are also given in the study.

KEYWORDS: higher education, regional development, regions


A tanulmány letöltése / Full text download