DOI: 10.21637/GT.2009.1.08.


Társadalmi gazdasági fejlettség és agrárfoglalkoztatottsági válság Magyarországon

The socio-Economic development and the employment crisis in agriculture in Hungary


RITTER Krisztián


A mezőgazdaság foglalkoztatási szerepének visszaszorulása a fejlett országok, illetve az EU számos vidéki területén strukturális problémák egész sorát hozta felszínre az utóbbi évtizedekben, melyek az érintett térségek hosszabb távú fejlődését, fejlesztését nagyban akadályozzák. Ezek közül kiemelhető a korábbi agrár-munkaerőtartós kiszorulása a munkaerőpiacról. Gazdasági és társadalmi mutatók felhasználásával, többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásával, egyértelműösszefüggés mutatható ki a tartós, mezőgazdasági eredetűmunkanélküliség, valamint az érintett térségek gazdasági- és társadalmi fejletlensége, és kiemelten a humán erőforrás kedvezőtlen állapota között. Összességében nem önmagában a mezőgazdaság visszaszorulása a legfőbb probléma, hanem azon hátrányok, melyeket a fejlett térségektől, nagyobb városoktól, globális-, vagy a tágabb értelemben vett helyi gazdaságtól elzárt, periférián lévő, rendkívül kedvezőtlen demográfiai, képzettségi és társadalmi/gazdasági mutatókkal jellemezhető, hanyatló vidéki területek felhalmoztak.
A területi egyenlőtlenséggel való kapcsolat, valamint a mezőgazdaságból kikerülő munkaerőkarakterisztikái erősen megnehezítik az endogén erőforrásokra építőhelyi fejlesztést, melynek alapja mindenképpen a humán erőforrás javítása, képzése kell, hogy legyen a hasonló problémákkal küzdővidéki térségekben.

KULCSSZAVAK: helyi fejlesztés, mezőgazdaság, munkanélküliség, területi egyenlőtlenségek, vidék, vidékfejlesztés

In the last decades the global economic processes and the decreasing agricultural employment have caused heavy structural problems ina number of rural areas all over the EU and other developed countries as well.
The main objective of this paper was to explore the connection between long- term agricultural unemployment and the state of territorial development; and also to define the possibilities of local endogenous development on those impaired micro regions that suffered most from the decrease of employment in the agriculture in Hungary, during the period 1990–2003.
By multivariate statistical methods, the areas involved in the examination have strong correlation with the spatial inequalities, and the selected micro-regions lag behind concerning the necessary local resources, especially the human resource. On the ground of the results, it is not the decreasing role of the agriculture in employment that is the main problem affecting the lagging rural areas, but the economic, social, infrastructural and mainly human disadvantages that are accumulated. As a main conclusion, the development of the human resources should be the first main goal and term of local strategiesand actions.

KEYWORDS: local development, agriculture, unemployment, regional inequalities, country, rural development


A tanulmány letöltése / Full text download