DOI: 10.21637/GT.2009.1.07.


Teleházak: remények és eredmények a vidékfejlesztésben

Telecottages: Hopes and Realities of Rural Development


KULCSÁR László – HOHL Ferenc – OBÁDOVICS Csilla


A vidékfejlesztés a világ minden régiójában állandóan jelenlévőkihívást jelent. Különböző mértékben és jelleggel, de a fejlett országokban, a volt szocialista országokban és más kontinenseken lévőországokban a vidéki térségek jelentős társadalmi és gazdasági hátrányokkal küzdenek. Nagyon sok kutató és politikus gondolta, hogy a digitális forradalom, az információs társadalom térnyerése jelentősen hozzájárul a társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkenéséhez. Az adatok azonban nem igazolták ezt a várakozást.
A Magyarországon található teleházak területi elhelyezkedése azt az összefüggést támasztja alá, hogy a digitális „forradalom”, az információs társadalom eredményei nem növelik a hátrányos helyzetűvidéki térségek felzárkózásának esélyeit, inkább az egyenlőtlenségek konzerválását, esetenként erősödését jelentik.

KULCSSZAVAK: teleház, vidékfejlesztés, területi egyenlőtlenségek, emberi erőforrás

Rural development is a persistent challenge everywhere, whether in most developed countries and post – communist regions in Europe orin less developed economies. Although there are several dimensions of the rural and regional backwardness, principal among them are some lacks of information and a limited access to economic and social services. The greater distance to information and other resources maintains the gap of competitiveness between different settlements/regions.
Many scholars and politicians believed in digital “revolution” open doors to access information in poor settlements and partly diminish regional inequalities. This paper focuses on the role of Telecottages in rural areas and according to literature shows the Telecottages in Hungary almost inefficiently because of failures in less developed settlements and micro regions. Most of the failures connected to lack of human and social capital and a poor economic infrastructure.

KEYWORDS: telecottages, rural development, regional inequalities, human resource


A tanulmány letöltése / Full text download