DOI: 10.21637/GT.2009.1.06.


Innovatív szervezetek és a változás dimenziói

Innovative Organizations and Dimensions Of Change


SZINTAY István


Az Innovatív szervezetekkutatás a vállalatok alkalmazkodó képességét négy dimenzióban vizsgálja, amelyek a következők: a szervezeti struktúra, a szervezet értékrendjei, a szervezet folyamatai, és a szervezet hatásainak változása, az azokban kimutatható tendenciák feltárása.
Jelen cikkben három olyan általánosan érzékelhetőváltozási iránnyal foglalkozunk, amely több dimenzióban is megfigyelhető.
Az outsourcing, mint a kompetencia alapú cégépítés egyik eszköze ma mar erősen a co-sourcing (a hálózati fogyasztóvá, szövetségi partnerre válás) irányába fejlődik. Ennek megfelelően szükséges a hálózatosodás és annak egyik specifikus témakörével, a klaszterek típusaival is foglalkozni.

KULCSSZAVAK: innovatív szervezetek, outsourcing, co-sourcing, hálózatosodás, klaszter

The research of innovative organizations examines the adaptability of companies in four dimensions, as the organizational structure, the values of the organization, the processes of the organization and the changes in the effects of the organization, the exploration of the tendencies detected in them. This article examines three generally perceptible tendencies of changing which can be observed in several dimensions.
Outsourcing as one of the means of competence-basedcompany establishment is strongly developing into co-sourcing (becoming network consumers, co-operating partners).
In accordance with this it is also necessary to study the networking and one of its specific subjects, the types of the clusters.

KEYWORDS: innovative organisations, outsourcing, co-sourcing, network, cluste


A tanulmány letöltése / Full text download