DOI: 10.21637/GT.2009.1.03.


Járványok, betegségek és a nemzetközi biztonság

Epidemics, diseases and international security


KONDOROSI Ferenc


Napjainkban a nemzetközi közösségben olyan mértékűegyüttműködés és kölcsönös függőség alakult ki az egyes államok és az egyes régiók között, amely alapvetően pozitívan a hat a világ fejlődésére, elkerülhetetlenné teszi a technológiai, gazdasági és társadalmi fejlődés vívmányainak megosztását. A nemzetközi tőkeáramlás új fejlesztési lehetőségeket teremt, új piacok nyílnak meg és új technológiák válnak hozzáférhetővé. A globalizáció azonban nemcsak összeköt, értékeket és magatartási modelleket közvetít, hanem elis választ azzal, hogy tudatosítja a civilizációs törésvonalakat, és az identitás elvesztésével fenyeget.

KULCSSZAVAK: globalizáció, járványok, egészségpolitika

Recently, in the international community the cooperation and interdependence between certain countries and certain regions have been formed to such an extent that has a positive effect on the development of the world and makes dividing of the achievements of the technological, economical and social development inevitable. The international capital flow is creating new development opportunities, new markets are opened up and new technologies become available. But the globalization does not only connect people, it does not only deliver values and behavior models; the globalization also separates with making people aware of the breaking point of civilization, and it threatens with the loss of identity.

KEYWORDS: globalization, epidemics, health policy


A tanulmány letöltése / Full text download