DOI: 10.21637/GT.2009.1.02.


Mi a baj a világgal? A pénzügyi rendszer és az idősödés: kölcsönösen összefüggő kihívások

What’s the matter with the world? Financial system and ageing: Related challenges


BOTOS Katalin


A cikk korunk három óriási kihívásából: a pénzügyi rendszer, az idősödés és az ökológiai kérdések közül az elsőkettőösszefüggésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Európa, és ezen belül Magyarország számára is létkérdés, hogy egyhosszú távon fenntartható pénzügyi rendszer mielőbb létrejöjjön a világban. Mindhárom mögött az emberi magatartás morális mozgatórugói húzódnak meg. Úgy tűnik, elkerülhetetlenül vissza kell térni azokhoz az erkölcsfilozófiai alapokhoz, amelyekből – és amelyekre alapozva – Adam Smith idején megszületett a közgazdaságtudomány.

KULCSSZAVAK: pénzügyi rendszer, gazdasági válság, idősödés, hitel

From the most critical three challenges of our age, i.e. financial system, aging and ecological issues, the article draws the attention to the importance of the coherency between the first two. The earliest establishment of such financial systemthat can be sustained for a long period is vital for Europe and within Europe – for Hungary. Moral motives of human behavior are hidden behind all the three of them. It seems to be inevitable to go back to those moral-philosophical principles from which – and on the basis of which – the economic science was born in the time of Adam Smith.

KEYWORDS: financial system, economic crisis, getting older, credit


A tanulmány letöltése / Full text download